left_box_middle_photo.jpg

Spotkaj się z doradcą


MAMY PONAD

220 000

 Zadowolonych klientów

w czterech

krajach.

Obszar działania Energia Dla Firm

Energia Dla Firm s.p. z o.o. prowadzi swoją całą działalność na terenie całego kraju, zgodnie z koncesją na obrót energią elektryczną numer OEE/16388/W/OLB/2010/MSZ wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 15.06.2010 do 15.06.2030.

Energia Dla Firm posiada podpisane Generalne Umowy Dystrybucyjne z następującymi OSD:

 • ENERGA Operator S.A.
 • RWE Stoen Operator S.A.
 • EnergiaPro S.A.
 • Enea Operator Sp. z o.o.
 • Vattenfall Distribution Poland S.A.
 • Enion S.A.
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział ZEORK
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział LUBZEL